RECENSIE 11/06/2023

De Schepping van Michael, Michael Kapitein

De schepping van Michael recensie

Volwassen roman

De Schepping van Michael (2023)

Tien jaar geleden is vrijwel ieder mens als een standbeeld stilgevallen en met de blik op de eindigheid overleden. De weinigen die de plaag hebben overleefd lijken allemaal de dood op afstand te houden door vreemde rituelen uit te voeren, offers te brengen of simpelweg te vergeten dat de plaag bestaat. Michael Ambrosius is een van die overlevenden. Hij zwerft rond in een wereld waarin de natuur langzaam bezit neemt van de akkers, de straten, en de huizen; een wereld waar chaos zijn intrede doet. Michael mijdt mensen en mijdt zijn eigen verleden. Wanneer hij gedwongen wordt zich bij een groepje overlevenden aan te sluiten, wordt hij geconfronteerd met zijn leven van voor de plaag – en met de vraag of hij iets met de uitbraak te maken heeft

Verrassend

“Hij vroeg zich af of hij zo iemand wilde zijn, of misschien al was. Iemand die het einde van de wereld predikte, die nergens ruimte liet voor een nieuw begin. Het antwoord was zinloos; de wereld was al tot zijn einde gekomen.”

Het einde van de wereld is gekomen, een angstaanjagend virus bracht de wereld en de meeste van haar bewoners tot letterlijke stilstand. Standbeelden van ooit drukke levens zijn alles wat over is in dit fictieve toekomstbeeld, maar Michael Ambrosius beweegt nog en hij spendeert zijn dagen zwervend. Mijmerend over hoe deze nieuwe wereld tot stand is gekomen.

Ik weet niet of genoten het juiste woord is voor deze leeservaring; dit dystopische verhaal met een interessante literaire en filosofische inslag. Want in De Schepping van Michael vindt de lezer de gruwelen van de mensheid die achterbleef. Maar er is ook meer te vinden.

Sterker nog; De Schepping van Michael blijft tot de laatste pagina verrassen.

De betekenis van stilstand

Behalve een schrikwekkend beeld van deze toekomst, stelt dit verhaal. vooral de vraag wat mensen doen en wat mensen over hebben om te overleven. Michael komt in aanraking met een absurdistische groep vol overlevenden die dierenmaskers dragen. Maar ook voor hen duurt het niet lang totdat zij het lot van een standbeeld ondergaan. 

Michael blijft over met een jong meisje, Panda. Met haar én voor haar moet hij verder, maar kan je altijd maar door blijven gaan? Wat is de betekenis van echt overleven? Moet je daarvoor verder of is durven terugkijken juist de grootste uitdaging?

“Hij had de reus wel getrotseerd, maar hij was te laat geweest. Dagen, jaren, misschien wel vijfenveertig jaar te laat. Nu waren er slechts resten van de wereld over; scherven waarvan hij niet wist hoe hij ze aan elkaar moest lijmen, hoe hij er voor zichzelf en voor haar weer een begrijpelijk geheel van moest maken.”

De betekenis van stilstand

Michael Kapitein wisselt vanuit het perspectief tussen het heden en het verleden van zijn hoofdpersonage. En zo openbaart zich langzaam maar zeker een beeld van een onzekere man die fouten heeft gemaakt. Fouten die zorgden voor een eigen soort stilstand van zijn vrouw en zijn dochter om hem heen. Fouten die hem nu nog achtervolgen en hem doen vermoeden dat de tijd van vluchten voorbij is, in welke mate had hij te maken met wat er gebeurde in de wereld om hem heen?

Juist de combinatie van een vrij klassieke dystopische wereld waarbij het tot de laatste regels de vraag is wat er nu echt aan de hand is en de onderbuik kriebels die de lezer blijven achtervolgen, maken van De Schepping van Michael een zeer interessant en uitdagend verhaal waarin Michael Kapitein een compleet eigen toon van verhaal vertelt. Het is een boek geworden dat vragen stelt over het gevoel van stilstand, over wat mensen doen om te overleven en of is dit echt tot overleven leidt of niet en de kracht om jouw eigen zwakte en daarmee kracht onder ogen te zien.

Voor mij is De Schepping van Michael een boek dat positief zal blijven spoken.

“Het geluk was te perfect; onbestaanbaar in zijn buurt. Het was wachten tot hij de appel zou plukken, tot hij ze de slang zou tonen die altijd aan de wortels van het geluk knaagde. Hij moest afstand nemen, ze redden voor het te laat was.”

Details

Titel: De Schepping van Michael
Auteur: Michael Kapitein 
Datum van verschijnen: januari 2023
Blz: 280

Dank aan de auteur voor het recensie-exemplaar!
Het boek is te koop bij kobo.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Review van Books and Macchiatos - Michael Kaptein 15/08/2023 at 12:39

    […] De Schepping van Michael, Michael Kapitein […]

  • Leave a Reply

    Geverifieerd door MonsterInsights